a
 

HizmetlerimizAnahtar teslimi market otomasyon sistemleri (Terazi, POS, Bilgisayar, Program)

Kariyer Polikamı"Eğitimli ve eğitilmiş personel en değerli varlığımızdır."

İş Ortaklarımız POSMarkt' in asıl çalışma alanlarına başarıyla odaklanabilmesi, iş ortaklarının başarısıyla doğrudan ilişkilidir.

 

POSMarkt tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan, profesyonel bir iş ortamı içinde bireylerin kendilerini geliştirmesine destek olan ve kariyer olanağı sağlayan, gelişmesinde vazgeçilmez unsuru 'insan kaynağı' olarak belirlemiş bir kuruluştur.  • Şirketimizde eğitim düzeyi yüksek, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, kendini sürekli geliştiren ve müşteri odaklı çalışma tarzını benimsemiş bireyleri istihdam etmek.
  • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, şirket hedeflerini bireysel hedefler olarak görüp, çalışanlarımızın gelişimini şirket gelişimiyle paralel tutmak.
  • Her bir çalışanımızı iç müşterimiz kabul edip, gerek mesleki ve gerekse sosyal desteği eğitimler, öneri sistemi ve sosyal faaliyetler (spor turnuvaları v.b.) yoluyla sağlamak.
  • İnsan Kaynakları Departmanı uygulamalarıyla, sektördeki lider konumumuzu perçinleyip, meslektaşlarımıza başarılı bir örnek teşkil etmek.
 • Seçme ve yerleştirme sürecimizin başlıca amacı, kuruluşumuza;
  Eğitim düzeyi yüksek
 • Değişimlere ve yeniliklere adapte olabilen
 • Yaratıcı, dinamik
 • Kendini sürekli geliştiren
 • Müşteri odaklılık ilkesini benimsemiş
 • Kurum kültürümüze ayak uydurabilecek ve sahiplenecek takım arkadaşları katmaktır.

 • Bu sürecin ilk adımı, departmanlarımızdaki açık pozisyonları belirleyip, uygun yetkinlikteki adayların mevcut CV bankamız, gazete ilanları ve Internet adresimize gelen başvuruları değerlendirmekle başlar. Bu değerlendirmeden sonra uygun adaylar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından davet edilip ön görüşmeye alınır ve başlıca yetkinlikleri irdelenir. Bu aşamayı, başarıyla tamamlayan adaylar ilgili bölüm yöneticisi ve Genel Yönetmen Yardımcısı ile de görüştürülür ve işe alım süreci en uygun adayın belirlenmesi ve seçilmesi ile sona erer. İşe alma sürecinde, adayların yetkinliklerinin ölçülmesinde bilimsel geçerlilik ve tutarlılığı olan psikometrik testler de kullanılmaktadır.

  POSMarkt İnsan Kaynakları Departmanı, tüm adaylara eşit fırsat tanıma, 'doğru işe doğru insan' kadar 'doğru insana doğru iş' prensibiyle hareket etme öğelerini seçme ve yerleştirme sürecinin politikası olarak belirlemiştir.

  En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve şirket hedefleriyle beraber hareket etmelerini sağlamak, bireysel-takım çalışmalarını ödüllendirmek ve sürekli kılmak için belirli periyodlarda performansları değerlendirilmektedir. Performans değerlendirmeleri sırasında, çalışanın daha önceden belirlenip somutlaştırılmış iş hedeflerinin yanısıra şirket içi çalışanlarla iletişim, farklılıklar yaratabilme ve kalite güvence sistemine uyumluluk gibi faktörler de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu değerlendirmelerin ardından sürekli gelişim ve değişim ilkesiyle paralel olarak çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları belirlenir ve personelin alması gereken eğitimler en kısa zamanda uygulamaya alınır.

  "Eğitimli ve eğitilmiş personel en değerli varlığımızdır."

  POSMarkt, eğitimi bir harcama olarak değil, bir yatırım olarak görmektedir. Bu doğrultuda çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek , hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine yatırım yapmaktadır.

  Firmamızda üç çeşit eğitim programı uygulanır.

  1. Oryantasyon Eğitimi
  2. Kuruluşiçi Eğitimler
  3. Kuruluşdışı Eğitimler